Visszaküldési irányelvek

A vásárlónak a hatályos Ptk. értelmében joga van elállni a szerződéstől.

A virág gyorsan romlandó áru, ezért a gazdasági szervezet fenntartja a jogot az elállás miatt keletkezett költségeinek a megtéríttetésére.

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a vásárló viseli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését hanyagságból vagy szándékosan idézte elő. Ha a szállítás megkezdődött, a teljes szállítási díj már költség.

Amennyiben a termékről felbontás során a futárunk jelenlétében derül ki, hogy sérült, a termék visszaszállítását és az értékesítés törlését a Szolgáltató biztosítja. A termékkel kapcsolatban bármilyen nemű tartalomhiányt vagy sérülést a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti  jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállalunk.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.